Zasada działania pompy ciepła

<< wróć

zasada działania pompy ciepła

W obiegu termodynamicznym pompy ciepła zachodzą w sposób ciągły cztery procesy:
W parowniku-2. czynnik roboczy-R407C ulega procesowi odparowania na skutek odbioru ciepła z dolnego źródła ciepła - 1.
W sprężarce - 3, następuje sprężenie pary czynnika roboczego czemu towarzyszy wzrost temperatury.
Następnie para ulega procesowi skraplania w skraplaczu - 4, przez oddanie ciepła do systemu grzewczego. Ostatecznie czynnik roboczy w postaci skroplonej jest dozowany do parownika poprzez zawór rozprężany - 5, gdzie następuje ponownie proces odparowania i rozpoczęcie nowego cyklu.

Pompa ciepła pobiera określoną ilość energii cieplnej z dolnego źródła (grunt, woda lub powietrze) i przenosi ją do górnego źródła ciepła, które bezpośrednio stanowi system grzewczy budynku. Dzieje się to za pomocą procesu sprężania, podczas którego wydzielone ciepło zostaje przekazane do wody płynącej w instalacji c.o. w c.w.u.

 

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
Przygotowanie ciepłej wody użytkowejZa pomocą pomp ciepła IVT ogrzewamy nie tylko budynek, ale możemy równieżprzygotować ciepłą wodę użytkową. W tym celu koniecznie jest wyposażenie instalacji grzewczej w dwupłaszczowy zasobnik c.w.u. o odpowiedniej objętości(za wyjątkiem pomp ciepła z serii C). Sterownik będzie przełączał zasilanie pompy ciepła pomiędzy instalacją grzewczą budynku a instalacją przygotowania c.w.u. Ciepłą wodę użytkową można podgrzać do temperatury 50° C, a z wykorzystaniem pomp ciepła serii G do 65° C.
pompy ciepła
uslugi w promocyjnych cenach