Rodzaje dolnych źródeł ciepła

<< wróć
Dolne źródło ciepła stanowi naturalny akumulator energii cieplnej, który ładowany jest latem a rozładowywany zimą. Zimą energia cieplna czerpana z dolnego źródła przez pompę ciepła kierowana jest do instalacji grzewczej.
Zasoby energii cieplnej zgromadzonej w dolnym źródle ciepła nazywane są Źródłami Energii Odnawialnej.

Najczęściej stosowanymi dolnymi źródłami ciepła są:
  • grunt
  • podłoże skalne
  • wody powierzchniowe
  • wody głębinowe
  • wody technologiczne
  • powietrze atmosferyczne
  • powietrze wentylacyjne
Kolektor poziomy Kolekor poziomy pompy ciepła
Energia promieniowania słonecznego docierająca do powierzchni Ziemi gromadzona jest najintensywniej w gruncie do głębokości około 1,5 m.
Pozyskiwanie tej energii możliwe jest poprzez ułożony w gruncie poziomy kolektor gruntowy wykonany z rury polietylenowej o odpowiedniej długości. Instalacja ta wypełniona jest mieszaniną wody z substancją niezamarzającą w odpowiedniej proporcji.


Kolektor pionowyKolekor pionowy pompy ciepła
Energie cieplną zgromadzoną we wnętrzu Ziemi można pozyskiwać za pomocą instalacji kolektora pionowego. Jest on wykonany z rury polietylenowej, która instalowana jest w odwiercie pionowym wykonanym w gruncie lub podłożu skalnym. Instalacja ta wypełniona jest mieszaniną wody z substancją niezamarzającą w odpowiedniej proporcji. Odwierty pionowe wykonuje się najczęściej na głębokości od 30 do 150 metrów.
Takie rozwiązanie kolektora pionowego stosujemy, gdy powierzchnia działki jest ograniczona.


Pozyskiwanie ciepła z wód powierzchniowych
pozyskiwanie ciepła z wód powierzchniowych
Jeżeli w pobliżu budynku znajduje się otwarty zbiornik wodny, również z niego można pozyskiwać energię cieplną.
Na dnie zbiornika umieszcza się kolektor poziomy wykonany z rury polietylenowej o odpowiedniej długości, wypełniony mieszaniną wody z substancją niezamarzającą w odpowiedniej proporcji.


Pozyskiwanie ciepła z wód głębinowych

Ten rodzaj dolnego źródła wykonuje się poprzez odwiert dwóch studni głębinowych, jednej pozyskiwanie ciepła z wód głębinowychpoborowej, drugiej zrzutowej, za pomocą pompy głębinowej woda pompowana jest ze studni poborowej do pośredniego wymiennika ciepła gdzie oddaje część energii cieplnej pompie ciepła.
Z wymiennika ciepła woda zatłaczana jest poprzez studnię zrzutową do tej samej warstwy wodonośniej.
Pompa ciepła pracująca w układzie studni głębinowych osiąga wysoki współczynnik efektywności, ze względu na wysoką temperaturę dolnego źródła (7-10 C). Warunkiem zastosowania wód głębinowych, jako źródła ciepła jest odpowiednia wydajność studni poborowej, odpowiednia chłonność studni zrzutowej i odpowiedni skład fizykochemiczny wody.


Pozyskiwanie ciepła z powietrza atmosferycznego
pozyskiwanie ciepła z powietrza atmosferycznego
Powietrze atmosferyczne jest bardzo dobrym dolnym źródłem ciepła. Seria IVT Optima to pompy ciepła, które odzyskują energię cieplną zawartą w powietrzu atmosferycznym. Cichobieżny wentylator zasysa powietrze i przetłacza je przez parownik pompy ciepła. Część energii cieplnej zgromadzonej w powietrzu zostaje przekazana do systemu grzewczego budynku.


pompy ciepła
uslugi w promocyjnych cenach