Ogrzewania grzejnikowe i podłogowe

Ogrzewanie podłogowe i grzejnikoweOgrzewania grzejnikowe i  podłogowe

Instalacje ogrzewania podłogowego

Ogrzewanie podłogowe jest niskotemperaturowym systemem grzewczym wykorzystującym powierzchnię podłogi, jako źródło emisji ciepła. Przy zastosowaniu takiego sposobu rozwiązania górnego źródła ciepła w systemach z pompą ciepła uzyskuje się najwyższe współczynniki efektywności. Montaż nowoczesnych instalacji ogrzewania podłogowego wymaga staranności i znajomości zasad działania systemu oraz umiejętności odpowiedniego ich stosowania na budowie i regulacji instalacji w sytuacjach praktycznych.
Wymagania technologiczne dotyczące nie przekraczania średniej temperatury powierzchni grzejnika (podłogi) powyżej temperatury tpmax = 29°C (zalecane 26) znacznie ograniczają wielkość strat ciepła pomieszczeń, w których grzejnik podłogowy stanowi ogrzewanie podstawowe. Ogrzewanie podłogowe jest zasadniczo odmienne od ogrzewania grzejnikowego. Mimo, iż pompa ciepła, kocioł czy inne źródło ciepła pozostają niezmienione, materiały i metoda rozprowadzania ciepła są zupełnie inne niż w instalacjach konwencjonalnych.
Podstawowe cechy i zalety ogrzewania podłogowego:
  • Elementem grzejnym jest cała podłoga - brak typowych elementów grzejnych - lepiej możemy wykorzystać przestrzeń mieszkalną, biurową, itd.
  • Temperatura wody grzewczej jest niska.
  • Równomierny i korzystny dla człowieka (ze względów fizjologicznych) rozkład temperatury w pomieszczeniu.
  • Higieniczność - wielokrotnie zmniejszona ilość kurzu w powietrzu.
  • Duży udział, przyjemnego dla człowieka promieniowania cieplnego, w oddawaniu ciepła (50 do 70%) - a przez to wyższy komfort cieplny w pomieszczeniu.
  • Oszczędność energii cieplnej. W budownictwie mieszkaniowym - 20 do 30%. W budownictwie o wysokich pomieszczeniach (np. hale sportowe, wystawowe, kościoły itp.) - nawet o 50% i więcej !.
  • Ograniczenie wysuszania powietrza.
  • W przeciwieństwie do gorących grzejników, ogrzewanie podłogowe nie powoduje niekorzystnej dla człowieka dodatniej jonizacji powietrza.
  • W pomieszczeniach, gdzie ludzie przebywają stale, maksymalna temperatura powierzchni podłogi wynosi maksymalnie +29°C - natomiast średnio w sezonie grzewczym waha się na ogół w granicach +23 do 24°C.

Dla kogo ogrzewanie  podłogowe?

Przede wszystkim dla ludzi nowoczesnych, lubiących lekkie mebla, lubiących ceramiczne pokrycia podłóg, tak popularne na zachodzie europy, tak łatwe do utrzymania w czystości.

Dla ludzi lubiących podłogi ,na których siada się z przyjemnością ,bawi z dziećmi, biega na bosaka bez obaw kataru.

Dla ludzi  ceniących dobre samopoczucie , które częściej towarzyszy nam gdy mamy poczucie ciepła.

Dla ludzi lubiących komfort cieplny w pomieszczeniu.

Ogrzewania grzejnikowe - konwekcyjne są najczęściej stosowane w ogrzewnictwie. Istotnym zagadnieniem jest to, aby maksymalne temperatury powierzchni grzejników kontaktujące się z powietrzem w pomieszczeniu nie przekraczały 60°C . Grzejniki nie powinny również powodować nadmiernego natężenia promieniowania cieplnego na przebywających w ich pobliżu ludzi.

W pomieszczeniach z grzejnikami lub konwektorami występuje stały przepływ powietrza. Prędkość ruchów konwekcyjnych jest praktycznie niewyczuwalna (w Ł 0,2 m/s). Występująca cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu decyduje o rozkładzie temperatury W ogrzewaniach z grzejnikami konwekcyjnymi, miejsce ustawienia grzejnika i wyposażenie go w ewentualne osłony, ma znaczący wpływ na równomierność rozkładu temperatury. Rzutuje to w sposób zasadniczy na sprawność emisji ciepła, dostarczanego przez grzejnik do pomieszczeń, a tym samym na eksploatacyjne koszty ogrzewania.

Przy doborze grzejników do systemów grzewczych z pompą ciepła należy pamiętać o tym, że maksymalna temperatura na wyjściu z pomp to temperatura +65°C. Dlatego też dobierając grzejniki należy korzystać ze współczynników przeliczeniowych z parametru 90/70 na maks 60/50 (zalecane 55/45), przy którym producenci grzejników podają moce grzewcze grzejników. Współczynniki przedstawione są w kartach katalogowych producentów grzejników.

Określając temperaturę maksymalną pracy systemu pamiętać należy, że czym wyższa jest temperatura zasilania systemu tym niższy jest współczynnik efektywności pracy pompy ciepła.


JASTRYCH
Rury przykrywa się warstwą  jastrychu . Jest to mieszanka piasku , żwiru, wody  i spoiwa- zwykle cementu, Do zaprawy jastrychowej  zaleca się dodanie  specjalnych emulsji , tzw. plastyfikatorów. Zwiększa to jej plastyczność, dzięki czemu jastrych lepiej przylega do rur ze wszystkich stron, również od spodu. Grubość warstwy podkładu powinna wynosić  ok. 5-7cm . Grubość warstwy może być mniejsza jeśli zastosujemy jastrychy płynne  tzw. samopoziomujące. Mają one zwiększoną wytrzymałość, dlatego warstwa podkładu nad rurą grzejną może być mniejsza i wynosić nawet ok. 2.5cm. Całość warstwy podkładu  będzie miała wówczas  ok. 4,5cm. Ma to znaczenie  w domach modernizowanych, w których są ograniczenia dopuszczalnych obciążeń stropów - cieńszy podkład to mniejsza masa całej podłogi. Po okresie wiązania, ale przed pracami wykończeniowymi, podkład podgrzewa się w celu zmniejszania jego wilgotności.

DYLATACJE
Miedzy płytą podłogową a konstrukcją budynku musi pozostać szczelina, tzw. dylatacja, o szerokości co najmniej 0,5cm. Dzięki niej podłoga będzie mogła odkształcać się pod wpływem temperatury , bez niebezpieczeństwa uszkodzenia(popękania, deformacji czy zarysowania)jastrychu. Dylatacje wykonuje się wzdłuż wszystkich ścian , filarów oraz otworów drzwiowych. Dodatkowe dylatacje należy wykonać w dużych pomieszczeniach, o powierzchni powyżej 30m². Również jeśli długość płyty podłogowej jest większa niż 7-8m., trzeba ją podzielić przez wykonanie dylatacji. dotyczy to szczególnie pomieszczeń w kształcie  litery U lub L, gdzie na załamaniach mogą powstawać naprężenia.

pompy ciepła
uslugi w promocyjnych cenach